ஞாயிறு, 30 ஜூன், 2024

கதையின் முடிவு

 #1

“உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நேரத்திலும், 
இதைச் சொல்வதற்கான சக்தி உங்களுக்கு உள்ளது: 
'இந்தக் கதை 
இப்படி முடியப் போவதில்லை.' ”
_ Christine Mason Miller
[நேற்றைய டி20 உலகக் கோப்பை வெற்றி 
ஓர் சிறந்த உதாரணம் :) !]


#2
"உண்மையான பெருமை

ஞாயிறு, 16 ஜூன், 2024

எல்லையற்று விரியும் வாழ்வு

  #1

“வெல்ல வேண்டும் எனும் தீர்மானம் 
வேண்டுமளவிற்கு உறுதியாக இருக்கையில், 
தோல்வியால் ஒருபோதும் என்னை 
முந்திச் செல்ல முடியாது.”
_ Og Mandino


#2
“அச்சமற்றவராக நீங்கள் ஆகும் போது, 
எல்லையற்றதாக விரியும் வாழ்வு.”


#3
முடிவுகள் எடுக்காமல்

ஞாயிறு, 9 ஜூன், 2024

ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் - என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்..: பாகம் 200


#1
“வாழ்க்கையில் உயர்வதற்கு முன் நீங்கள் சந்திக்கும் போராட்டம், 
நீங்கள் திரும்பிச் செல்ல விரும்பாத இடத்தை 
உங்களுக்குக் காட்டிக் கொடுக்கும்.”

#2
“எப்பொழுதும் உங்கள் முகத்தை 
சூரிய ஒளியை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 
நிழல்கள் உங்களுக்குப் பின்புறமாக விழும்.”
_ Walt Whitman

#3
“விடாது முயன்றிடுபவரை 
வெல்லுவது கடினம்.”


#4
“எதிர் கொள்வது, 
எப்போதும் எதிர்கொள்வது, 

ஞாயிறு, 2 ஜூன், 2024

பூ பூக்கின்றது

 #1

"புதிய தொடக்கங்களில் இருக்கும் 
மாயவித்தையை நம்புங்கள்."


#2
"பூ தேனீயைப் பற்றிக் கனவு காண்பதில்லை. 
அது பூக்கின்றது, தேனீ வருகின்றது."
_ Mark Nepo


#3
"உங்கள் தெரிவுகள் உங்களது கலக்கங்களை அன்றி,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin