ஞாயிறு, 11 பிப்ரவரி, 2024

உங்களுக்கானவை

 #1

"காலம் கடப்பதில்லை. 
தொடர்கிறது."
_ Marty Rubin
(இரட்டைவால் குருவி - இளம் பறவை)
#2
"பாட விரும்புகிறவர்களுக்கு 
எப்போதும் 
பாடல் கிடைத்து விடுகிறது."
#சுவீடன் பழமொழி
[தேன் சிட்டு (பெண் பறவை)]

#3
"நீங்கள் சிறந்தவர் எனச் சிந்திப்பதில் அன்றி, 

வியாழன், 8 பிப்ரவரி, 2024

புல்வெளியில் - சொல்வனம் இதழ்: 311

புல்வெளியில்

கண்களின் கவனத்திற்கு எளிதில் வராதவாறு,
வாலையும் பிடரி மயிரையும் காற்று அலைக்கழிக்க
குளிர்ந்த நிழலில் நிற்கின்றன மறைவாக;
அவற்றில் ஒன்று புல்லினை மேய்ந்தவாறு நகர்ந்திட
- மற்றது எங்கோ பார்த்தவாறு - மீண்டும் அனாமதேயமாக
நிற்பதைக் காண முடிகிறது.

இப்பொழுதிலிருந்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அநேகமாக
இரு பனிரெண்டு தொலைவு வரிசை போதுமானதாயிருக்கிறது
அவற்றைப் பற்றிய பழங்கதைக்கு. கோப்பைகள், பந்தயப் பணம்

ஞாயிறு, 4 பிப்ரவரி, 2024

'நீங்கள் எதிலும் வெல்லுங்கள்..'

#1
“விளையாடும் பொழுதில் கற்றுக் கொள்கிறார்கள் குழந்தைகள். 
முக்கியமாக 
எப்படிக் கற்க வேண்டும் என்பதைக் கற்றுக் கொள்கிறார்கள்.”
_ O. Fred Donaldson.


#2
“ஒரு புன்னகைக்குப் பின்னாலிருந்து பார்க்கையில் 
உலகம் எப்போதும் ஒளிமயமாகத் தெரியும்.”

3.
“நீங்கள் எவ்வளவு சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு 
எல்லையே இல்லை.”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin