ஞாயிறு, 28 ஜனவரி, 2024

இயற்கையின் அற்புதங்கள்

  #1

“சிறு விவரங்கள் யாவும் இன்றியமையாதவை. 
சிறிய செயல்களே 
பெரிய செயல்கள் நிகழக் காரணமாக இருக்கின்றன.”
_ John Wooden#2
“ஒரே இரவில் உங்கள் இலக்கை மாற்றிக் கொள்ள இயலாது, 
ஆயின் ஒரே இரவில் நீங்கள் செல்லும் திசையை 
மாற்றிக் கொள்ள இயலும்.”
_ Jim Rohn

#3
“உங்களிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றிற்காகவும்

ஞாயிறு, 21 ஜனவரி, 2024

தேவாலயம் செல்லுதல் - சொல்வனம் இதழ் 309

 

தேவாலயம் செல்லுதல்

எதுவும் நடக்கவில்லை என நான் உறுதி செய்த பிறகு
கதவை ஓங்கி மூடிக் கொள்ள அனுமதித்து, உள்ளே நுழைந்தேன்.
மற்றுமோர் தேவாலயம்: தரைவிரிப்புகள், இருக்கைகள், மற்றும் பீடம்,
சில புத்தகங்கள்; பரந்து விரிந்து கிடந்த பூக்கள்; 
ஞாயிறுக்காகப் பறிக்கப்பட்டவை, இப்போது பழுப்பு நிறத்தில்;

ஞாயிறு, 7 ஜனவரி, 2024

எதற்காகக் காத்திருக்கிறாய்?”

 #1

“ஒவ்வொரு நொடியும் அளவற்ற மதிப்பு வாய்ந்தது.”

[தேன் சிட்டு (ஆண்)]
#2
உன் கனவு உனக்காகக் காத்திருக்கிறது. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin