ஞாயிறு, 26 மே, 2024

புதிய பாடல்

 #1

“முந்தைய தினம் எப்படியானதாக இருப்பினும் 
புதிய நாளை எப்பொழுதும் 
பாடலுடன் தொடங்குகின்றன 
பறவைகள்.”


#2
“நீங்கள் உண்மையிலேயே உறுதியுடன் இருப்பீர்களானால், 
ஒவ்வொரு தடைக்கல்லும் படிக்கட்டாக மாறும்.”


#3
“புரிந்து கொள்வது ஒரு கலை, 

ஞாயிறு, 19 மே, 2024

நான் யார்?

 #1

முன்னர் எவ்வாறு இருந்ததோ 
அல்லது 
நீங்கள் எவ்வண்ணம் விரும்புகிறீர்களோ 
அவ்வாறன்றி 
நிசர்சனத்தை 
உள்ளது உள்ளவாறே எதிர்கொள்ளுங்கள்.
_ Jack Welch
 
#2
“உங்களுக்கு ஒன்றின் மேல் விருப்பமில்லையா,

திங்கள், 13 மே, 2024

மீட்டெடுக்க இயலா நொடிகள்

 #1

“சக்தி என்பது 
பிழைப்புக்கானப் போராட்டத்திலிருந்து 
நாம் பெறுவது.”

#2
“பெண் என்பவள் ஒரு முழு வட்டம். 
அவளுக்குள் இருக்கின்றது 
உருவாக்குவதற்கும், வளர்ப்பதற்கும் மற்றும் 
உருமாற்றுவதற்குமான சக்தி.”
_ Diane Mariechild

#3
“உங்கள் அத்தனை நினைவுகளையும் பாதுகாத்திடுங்கள், 
ஏனெனில்

ஞாயிறு, 5 மே, 2024

மீண்டும் ஒரு முறை

 #1

“ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். 
அவர்களுக்கே வசப்படுகிறது சாகசங்கள்.”
_ Lovelle Drachman

#2
“நீங்கள் செளகரியமாக இருக்கையில் 
வளர்ச்சி அடைவதில்லை” 

#3
“அச்சுறுத்தும் தடைகள் என்பது

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin