புதன், 21 செப்டம்பர், 2016

உலக அமைதி தினம் 2016

# ‘நமக்குள் இருந்து வருகிறது அமைதி..’
-புத்தர்

# அமைதி என்றும் அழகு..
_ Walt Whitman

#அமைதிக்காக எவ்வளவு உரத்து குரல் கொடுத்தாலும், எங்கு சகோதரத்துவம் இல்லையோ அங்கு அமைதி கிடைக்காது. 
Max Lerner

வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2016

சாதீயம் - நவீன விருட்சத்தில்..

வ்வொரு வேட்டைக்குப் பிறகும்
விருந்துகள் நிகழ்கின்றன.
வேலி தாண்டி வந்து விட்டதாக
அறைந்து இழுத்து செல்லப்பட்ட
வெள்ளாட்டுக் குட்டியின் ருசியை

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin