ஞாயிறு, 24 ஏப்ரல், 2022

ஒற்றைக் கனவு

 #1

"மனஉறுதியே, 
வெற்றிக்குத் தேவையான சக்தி!" 
_  Dan Gable

#2
"சில விஷயங்கள் சற்றே அதிக வருத்தம் தருபவையாக முடிந்தாலும், 
நாம் மூழ்கி விடாமல் மிதப்போம், 
பரவாயில்லை..!"
#3
“ஒற்றைக் கனவு

ஞாயிறு, 17 ஏப்ரல், 2022

வெற்றிக் கதைகள்

 #1

"கடினமாக உழைத்தால், 
உங்களை நீங்கள் நம்பினால், 
எவரும் எதுவும் உங்களைத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது."

#2
"இருக்கும் இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தால் 
நீங்கள் விரும்பும் இடத்தை அடைய முடியாது."


#3
"உங்களுடைய வெற்றிக் கதையை உருவாக்க

ஞாயிறு, 10 ஏப்ரல், 2022

அழிப்பான் அற்றச் சித்திரக் கலை

 என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்.. - பாகம் 132

#1
நீங்கள், நீங்கள் மட்டுமே உங்கள் நிலைமையை மாற்றிட இயலும். 
எதன் மீதுமோ யார் மீதுமோ பழியைச் சுமத்தாதீர்கள்." 
_  Leonardo DiCaprio

#2
"வாழ்க்கை உங்களிடம் இருப்பதைக் கொண்டு அமைகிறதேயன்றி

ஞாயிறு, 3 ஏப்ரல், 2022

துணிவு எய்தல்

பறவை பார்ப்போம்.. - பாகம் 82
என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்.. - பாகம் 131
#1
"கடமை அழைக்கும் போது ஆளுமை வெளிப்படுகிறது."
__ William Safire

#2
"சில நேரங்களில், 
நீங்கள் எடுக்கும் மிகச் சிறிய முடிவுகள்
உங்கள் முழுவாழ்க்கையையும் 
மாற்றி விடுகின்றன."
__  Keri Russell

#3
"நமது ஆற்றல்

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin