ஞாயிறு, 7 ஏப்ரல், 2024

வளர்ச்சி

  1. 

"ஒவ்வொன்றும் மற்ற ஒவ்வொன்றுடனும்  
இணைந்தே இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்திடுங்கள்."
_ Leonardo da Vinci 

2. 
"காற்றுக்கும் மழைக்கும் 
வளைந்து கொடுக்கும் மலர்களுக்காக ஏங்குகிறேன்."
_Tso Ssu.

3. 
"நீங்களே நீங்கள் செயல்பட வேண்டிய அதிமுக்கியத் திட்டம்."

4. 
"எங்கு நிற்கிறீர்களோ 
அங்கு உயர்ந்து நில்லுங்கள்."

5.
"உங்கள் மனதை மலரச் செய்பவற்றைத் 
தெரிவு செய்யுங்கள்."

6. 
“உங்கள் எண்ணங்களை மாற்றிக் கொள்ளும் பொழுது, 
உங்கள் உலகத்தையும் மாற்றிக் கொள்ள மறந்திடாதீர்கள்
_ Norman Vincent Peale

7.
“நாம் இப்போது இருப்பதைக் காட்டிலும் 
சிறப்பாக இருக்கப் பாடுபடுகையில், 
நம்மைச் சுற்றி இருப்பவையும் சிறந்தவையாக மாறும்.”
_  Paulo Coelho

8. 
"நாம் போராடி, கற்று, கடந்து வருவதில்தான் 
வளருகின்றோம்." 
_ Robert G. Allen

*
என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்.. - பாகம் 194

**
பொன்மொழிகளின் தமிழாக்கத்துடன்
எனக்கான சேமிப்பாகவும் உங்களுடனான பகிர்வாகவும்.. 
படங்களைத் தொகுப்பது தொடருகிறது.
***

2 கருத்துகள்:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin